0

Bác sĩ Phạm Thu Phương: Vẻ đẹp độc bản bền lâu chính là đích đến cuối cùng của thẩm mỹ hiện đại

Vẻ đẹp độc bản và bền lâu luôn là mục tiêu cuối cùng mà mọi người đang theo đuổi trong thời đại thẩm mỹ hiện đại. Và để đắt được chìa khóa đến vẻ đẹp tự nhiên và lâu dài, chúng ta không thể không quan tâm đến một chuyên...